Välkommen till Agile Wings

Det finns mängder av agila kurser på marknaden idag. Flera av de är till och med bra. Agile Wings erbjuder 12 års dedikerad och relevant erfarenhet från många olika branscher kondenserad i kurserna. Som du säkert upptäckt är kursutbudet begränsat - jag lär bara ut sådant jag har egen erfarenhet av att praktisera.


Utbildningar kan vara mer än timmar framför powerpoint! De kan till och med vara engagerande, roliga och inspirerande. Dessutom kan de vara första steget mot förändring, både för din organisation och karriär!