Professional Scrum Master I


Detta är den officiella Scrumkursen framtagen av Scrums upphovsperson Ken Schwaber och Scrum.org, framförd av mig med Scrum Master-erfarenhet från över 50 team. 


Applicera Agilt Ledarskap


Många ledare vet redan att agila arbetssätt är framtiden och det behövs inte mycket motivering för varför agilt. Hur man däremot agerar som en agil ledare är däremot svårare att finna i kurser. I denna kurs delar jag moderna idéer och metoder, beprövade av mig som agil linjechef på ett produktbolag.


Nyhet!

Scrum Master-program med PSM I


En tvådagars PSM I kan vara ett fantastiskt avstamp för ett framgångsrikt lärande inom Scrum. Att efter kursen lyckas som den förändringsledare en Scrum Master är, är ofta en annan historia. Detta terminsprogram accelererar såväl ditt lärande som chansen att du lyckas i din roll! Programmet inleds med en fysisk PSM I. Därefter träffas hela gruppen digitalt varje månad för att gå djupare i materialet, kombinerat med lärande på jobbet och återkoppla tillsammans. Men det är mer! På avslutningen träffas vi fysiskt en halv dag och rundar av med middag och afterwork.