Vad är Agile Wings?


Jag, Laszlo Fischer, är personen bakom Agile Wings, din egen agile wingman. Allt började som ett skämtsamt samtal kring fikabordet i mitten av 10-talet. Redan då var jag den agila entusiasten jag är idag och jag hade en bakgrund som systemutvecklare och Scrum Master inom flygindustrin. Mina teammedlemmar kallade mig för deras "agile wingman" och det slog an en sträng hos mig - wingman, den som följer dig och hjälper dig att nå dina mål. 


Efter drygt tolv år som konsult på över ett dussin organisationer och arbetat med fler än 50 utveckingsteam både som agil coach och som Scrum Master, samt utbildat långt fler än 500 kursdeltagare i agilt och Scrum är jag numera engineering manager på ett produktföretag. Jag praktiserar fortfarande samma sak som tidigare - bygga robusta, välmående organisationer som levererar värdefulla lösningar och har glada medarbetare. Därtill har jag också utbildat mig till Professional Scrum Trainer hos Scrum.org. Detta innebär att jag är certifierad att hålla deras officiella kurser.


Agile Wings kurser är interaktiva, energifyllda, fulla med tänkvärda övningar och givande diskussioner, både med mig och de andra deltagarna. Du lämnar kursen med inspiration och huvudet fullt med konkreta förbättringar att prova i jobbet!